Luxusní virtuální adresa

  Jsme přímý vlastník nemovitosti, nehrozí vypovězení nájmu.

V dnešní globální ekonomice a on-line trhu je velmi důležité mít umístěné sídlo společnosti na prestižní adrese. Naše společnost se řadí mezi přední poskytovatele virtuální adresy na Starém Městě v centru Prahy.

(Pokračování textu…)

Žádná Rybí nebo Kapří, ale Valentinská!

  Valentinská ulice – ideální adresa pro vaši solidní firmu!

Rozhodujete se právě, kam umístit sídlo své společnosti? No přeci na nejlepší adresu v Praze, ve Valentinské ulici! Jak již z názvu vyplývá, je to šťastná adresa, vždyť kde je láska, tam se bude jistě dařit i byznysu…

(Pokračování textu…)

Luxusní virtuální sídlo

Výborná poloha kanceláře přímo u Staroměstského Náměstí.

Každý podnikatel, jenž využije této možnosti, se tak posune ve svém podnikání o velký kus dopředu. Je totiž možné tímto způsobem získat prestižní adresu bez zbytečných nákladů na běžnou kancelář.

(Pokračování textu…)

Luxusní virtuální kancelář

Cena již zahrnuje přebírání, skenování a odesílání pošty.

Virtuální kanceláře mohou využívat nejen právnické osoby, ale podnikající fyzické osoby, čili osoby samostatně výdělečně činné. Ušetří si tím mnoho administrativních obtíží a také finančních prostředků.

(Pokračování textu…)

: Virtuální sídlo :

Sídlo firmy v mimořádné lokalitě

za akční cenu 500,- Kč měsíčně

  Prestižní virtuální sídlo v centru Prahy na Starém Městě.

Život každého z nás je jedinečný a neopakovatelný.
A právě takový je i prostor Starého Města, v jehož středu se Valentinská ulice nachází…


Genius loci pražského historického centra propůjčuje atmosféru, kterou jinde nelze nalézt.
Kouzlo sídla firmy v sousedství rodného domu Franze Kafky či jedné z nejstarších univerzit světa
a mnoha jiných na této stránce uvedených evropských unikátů, se mísí s vzrušujícím životním stylem
v centru moderní a vysoce ekonomicky vyspělé metropole s výjimečně vysokou životní úrovní.

Rudolfinum

Rudolfinum

  Jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze.

Majestátní budova Rudolfina, postavená na břehu Vltavy v samém srdci Prahy, byla od počátku koncipována jako víceúčelový dům múz, sídlo hudby, galerie a konzervatoře. Vznik tohoto nadčasového projektu odráží proměny české společnosti devatenáctého století.


V čele realizace Rudolfina totiž nestála zemská šlechta, panovník či přední představitelé katolické církve, ale roli podporovatelů a donátorů umění převzali podnikatelé a finanční ústavy. V té době to byly prakticky jediné instituce, které měly prostředky pro stavbu tak nákladné a reprezentativní budovy, jakou bylo a dodnes je Rudolfinum.

Více informací na www.rudolfinum.cz

Pražský Hrad

Pražský Hrad

  Nejvýznamnější česká památka a odvěký symbol státu.

Pražský Hrad je nejen symbolem Prahy a mnohasetleté české historie, ale také otevřeným kulturním centrem, které žije výstavami, koncerty klasické i jazzové hudby a divadlem. Tvoří jej rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů.


Hrad byl založen již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř sedmdesát tisíc metrů čtverečních a také je zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací na www.hrad.cz

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

  Rozkládá se na ploše více než 9000 metrů čtverečních.

Staroměstské náměstí obklopují historické stavby, z nichž vyniká Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám, husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských a dům „U Kamenného zvonu“. Uprostřed náměstí stojí pomník mistra Jana Husa.


Staroměstské náměstí (oficiální název od roku 1895, slangově dnes Staromák) je náměstí v samém centru Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Prochází tudy královská cesta. Překrásné renesanční, barokní a rokokové domy po obvodu náměstí mají románské a gotické základy. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí jsou největší vánoční trhy v Česku a jsou navštěvovány statisíci návštěvníky.

Karlův most

Karlův most

  Nejstarší dosud stojící most přes řeku Vltavu v Praze.

Harmonické spojení monumentální středověké architektury s výzdobou třiceti převážně vrcholně barokních soch a sousoší vytváří působivý celek, který reprezentuje dvě slavná období českého umění. Most je doplněn třemi věžemi.


Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870, prvním, kdo toto označení použil, byl pražský nakladatel, spisovatel a mědirytec Joseph Rudl ve své monografii s názvem Die Berühmte Karls-Brücke und ihre Statuen, mit einem kurzen Anhange: Die Franzens-Ketten-Brücke.

Klementinum

Klementinum

  Dějinný význam rozvoje humanitních a přírodních věd.

Rozsáhlý areál Klementina se nachází na staroměstské straně Karlova mostu přímo v centru historické části Prahy. Klementinum bylo vybudováno na ploše dvou hektarů a je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě.


K nejatraktivnějším částem Klementina patří Astronomická věž, vysoká 68 metrů, z níž je nádherný výhled na historické centrum Prahy, Meridiánová síň – unikátní místnost, dříve využívána na určování poledne a Barokní knihovní sál s překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby.

Více informací na www.klementinum.com

Městská knihovna

Městská knihovna

  Největší veřejná knihovna v centrální Evropě.

Jde o otevřenou instituci, která nabízí přístup k beletrii i k literatuře naučné pro děti a dospělé. Ve fondu má CD s hudbou i mluveným slovem, DVD s českými i zahraničními filmy, dále mapy, noty, MP3, noviny a časopisy, grafiky a reprodukce.


Služby pro veřejnost jsou na světové úrovni, knihovna zajišťuje svým čtenářům bezplatný přístup k mezinárodním informačním databázím, kromě informačních a rešeršních služeb pořádá akce pro veřejnost, koncerty, divadelní a taneční představení, besedy s autory, módní přehlídky, diskuse…

Více informací na www.mlp.cz

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác

  Barokní klenot skrytý v jedné z pražských magických uliček.

Palác byl postaven pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a sloužil jako hlavní městská rezidence rodu Gallasů (od roku 1747 Clam-Gallasů). Jedná se o velmi významnou stavební památku umístěnou v centru Prahy na takzvané Královské cestě.


Perla baroka, jeden z nejkrásnějších pražských paláců je ukázkou vzácné čistě vídeňské palácové barokní stavby. Nynější podoba paláce pochází z roku 1713, kdy jeho tehdejší majitel rakouský diplomat hrabě Jan Václav Gallas nechal palác přestavět do jeho nynější podoby jedním z nejlepších evropských barokních architektů oné doby Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu. V současné době v paláci sídlí Archiv hlavního města Prahy. V jeho reprezentačních sálech probíhají výstavy, koncerty, vědecké konference a další společenské akce.

: Hlavní výhody :

Virtuální sídlo v centru Prahy

Základní poskytované výhody uspokojující potřeby našich klientů:

PŘÍMÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI

PŘÍMÝ VLASTNÍK NEMOVITOSTI

Jsme přímými vlastníky nemovitosti, nehrozí tedy vypovězení nájmu.

ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY

ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY

Našim klientům neúčtujeme žádné skryté manipulační ani aktivační poplatky.

GARANCE PEVNÉ CENY

GARANCE PEVNÉ CENY

Dnes sjednaná cena virtuálního sídla zůstává platná i pro další období.

CENTRUM HLAVNÍHO MĚSTA

CENTRUM HLAVNÍHO MĚSTA

Výborná poloha virtuální kanceláře, 200 metrů od Staroměstského Náměstí.

MOŽNOST SJEDNÁNÍ ON-LINE

MOŽNOST SJEDNÁNÍ ON-LINE

Rychlé sjednání a vyřízení virtuálního sídla i bez nutnosti osobní návštěvy.

RYCHLÉ ZAPSÁNÍ ZMĚN

RYCHLÉ ZAPSÁNÍ ZMĚN

Zdarma vyhotovení Návrhu na zápis změn pro rejstříkový soud.

: Objednávka :

Nezávaznou objednávku odešlete prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, následovat může osobní jednání…

 

Uveďte, kdo bude objednané služby využívat:

 a) Vznikající společnost

 b) Existující společnost

 c) Podnikatele — OSVČ

 Chci uplatnit slevu 21% DPH
Sleva se vztahuje na všechny uvedené ceny
žádná DPH se už připočítávat nebude
ceny bez DPH platí jako konečné

Zaškrtněte požadovaný program služeb:
(sídlo firmy Praha)

 V.I.P. na 36 měsíců
500,- Kč za měsíc
konečná cena:
18000,- Kč bez DPH
 V.I.P. na 24 měsíců
700,- Kč za měsíc
konečná cena:
16800,- Kč bez DPH
 V.I.P. na 12 měsíců
1000,- Kč za měsíc
konečná cena:
12000,- Kč bez DPH

Fignon s.r.o.
Valentinská 1061/6
Praha 1 - Staré Město

Telefon: 724 909 606
E-mail: info@firmy-pha.cz
Website: www.sidlo-firmypraha.cz

—————————————————
společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 257645

—————————————————
IČ: 0505 9666 ; DIČ: CZ0505 9666