Luxusní virtuální adresa

  Jsme přímý vlastník nemovitosti, nehrozí vypovězení nájmu.

V dnešní globální ekonomice a on-line trhu je velmi důležité mít umístěné sídlo společnosti na prestižní adrese. Naše společnost se řadí mezi přední poskytovatele virtuální adresy na Starém Městě v centru Prahy.

(Pokračování textu…)

: Virtuální sídlo :

Sídlo firmy v mimořádné lokalitě

  Prestižní virtuální sídlo v centru Prahy na Starém Městě.

Život každého z nás je jedinečný a neopakovatelný.
A právě takový je i prostor Starého Města, v jehož středu se Pařížská ulice nachází…


Genius loci pražského historického centra propůjčuje atmosféru, kterou jinde nelze nalézt.
Kouzlo sídla firmy v sousedství rodného domu Franze Kafky či jedné z nejstarších univerzit světa
a mnoha jiných na této stránce uvedených evropských unikátů, se mísí s vzrušujícím životním stylem
v centru moderní a vysoce ekonomicky vyspělé metropole s výjimečně vysokou životní úrovní.

Rudolfinum

Rudolfinum

  Jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze.

Majestátní budova Rudolfina, postavená na břehu Vltavy v samém srdci Prahy, byla od počátku koncipována jako víceúčelový dům múz, sídlo hudby, galerie a konzervatoře. Vznik tohoto nadčasového projektu odráží proměny české společnosti devatenáctého století.


V čele realizace Rudolfina totiž nestála zemská šlechta, panovník či přední představitelé katolické církve, ale roli podporovatelů a donátorů umění převzali podnikatelé a finanční ústavy. V té době to byly prakticky jediné instituce, které měly prostředky pro stavbu tak nákladné a reprezentativní budovy, jakou bylo a dodnes je Rudolfinum.

Více informací na www.rudolfinum.cz

Pražský Hrad

Pražský Hrad

  Nejvýznamnější česká památka a odvěký symbol státu.

Pražský Hrad je nejen symbolem Prahy a mnohasetleté české historie, ale také otevřeným kulturním centrem, které žije výstavami, koncerty klasické i jazzové hudby a divadlem. Tvoří jej rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů.


Hrad byl založen již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř sedmdesát tisíc metrů čtverečních a také je zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací na www.hrad.cz

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

  Rozkládá se na ploše více než 9000 metrů čtverečních.

Staroměstské náměstí obklopují historické stavby, z nichž vyniká Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám, husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských a dům „U Kamenného zvonu“. Uprostřed náměstí stojí pomník mistra Jana Husa.


Staroměstské náměstí (oficiální název od roku 1895, slangově dnes Staromák) je náměstí v samém centru Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Prochází tudy královská cesta. Překrásné renesanční, barokní a rokokové domy po obvodu náměstí mají románské a gotické základy. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí jsou největší vánoční trhy v Česku a jsou navštěvovány statisíci návštěvníky.

Karlův most

Karlův most

  Nejstarší dosud stojící most přes řeku Vltavu v Praze.

Harmonické spojení monumentální středověké architektury s výzdobou třiceti převážně vrcholně barokních soch a sousoší vytváří působivý celek, který reprezentuje dvě slavná období českého umění. Most je doplněn třemi věžemi.


Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870, prvním, kdo toto označení použil, byl pražský nakladatel, spisovatel a mědirytec Joseph Rudl ve své monografii s názvem Die Berühmte Karls-Brücke und ihre Statuen, mit einem kurzen Anhange: Die Franzens-Ketten-Brücke.

Klementinum

Klementinum

  Dějinný význam rozvoje humanitních a přírodních věd.

Rozsáhlý areál Klementina se nachází na staroměstské straně Karlova mostu přímo v centru historické části Prahy. Klementinum bylo vybudováno na ploše dvou hektarů a je jedním z největších stavebních komplexů v Evropě.


K nejatraktivnějším částem Klementina patří Astronomická věž, vysoká 68 metrů, z níž je nádherný výhled na historické centrum Prahy, Meridiánová síň – unikátní místnost, dříve využívána na určování poledne a Barokní knihovní sál s překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby.

Více informací na www.klementinum.com

Městská knihovna

Městská knihovna

  Největší veřejná knihovna v centrální Evropě.

Jde o otevřenou instituci, která nabízí přístup k beletrii i k literatuře naučné pro děti a dospělé. Ve fondu má CD s hudbou i mluveným slovem, DVD s českými i zahraničními filmy, dále mapy, noty, MP3, noviny a časopisy, grafiky a reprodukce.


Služby pro veřejnost jsou na světové úrovni, knihovna zajišťuje svým čtenářům bezplatný přístup k mezinárodním informačním databázím, kromě informačních a rešeršních služeb pořádá akce pro veřejnost, koncerty, divadelní a taneční představení, besedy s autory, módní přehlídky, diskuse…

Více informací na www.mlp.cz

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác

  Barokní klenot skrytý v jedné z pražských magických uliček.

Palác byl postaven pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a sloužil jako hlavní městská rezidence rodu Gallasů (od roku 1747 Clam-Gallasů). Jedná se o velmi významnou stavební památku umístěnou v centru Prahy na takzvané Královské cestě.


Perla baroka, jeden z nejkrásnějších pražských paláců je ukázkou vzácné čistě vídeňské palácové barokní stavby. Nynější podoba paláce pochází z roku 1713, kdy jeho tehdejší majitel rakouský diplomat hrabě Jan Václav Gallas nechal palác přestavět do jeho nynější podoby jedním z nejlepších evropských barokních architektů oné doby Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu. V současné době v paláci sídlí Archiv hlavního města Prahy. V jeho reprezentačních sálech probíhají výstavy, koncerty, vědecké konference a další společenské akce.

Kontakt

Nezávaznou poptávku odešlete prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, následovat může osobní jednání…

 

Luxusní virtuální adresa, s.r.o.
P a ř í ž s k á     9 3 6 / 6
Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
—————————————
společnost zapsaná 22. července 2013 v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 213235

—————————————
IČ: 01909606 ; DIČ: CZ01909606
—————————————
Telefon: 602 96 96 96
E-mail: info@firmy-pha.cz
www.sidlo-firmypraha.cz